Banerne - Endelig kunne træningen begynde udendørs

28. maj 2024 11:13 , af Karin Kindt-Larsen
Banerne - Endelig kunne træningen begynde udendørs
Sæsonens udendørs start havde desværre en svær start, da kommunen ikke havde informeret om, at det firma der plejer at lave kommunens baner ikke kunne klare opgaven i år. Derfor havde en del tennisklubber i Helsingør Kommune ikke et tennisanlæg der var klart til årets standerhejsninger. 
Oven i én ulykke kom så, at vandpumpen til anlægget gik i stykker på vores anlæg. Flemming og Bjarne fra bestyrelsen gjorde et kæmpe stykke arbejde for at få pumpen lavet - holde styr på det nye firma som skulle lave banerne og vande, vande og vande banerne for at banemændene ville lave banerne færdige. 
Bestyrelsen har på den korte bane fokus på: 
   
  • Økonomien, herunder særligt forholdene vedr. den dyre hallejen.
  • En styrket dialog med samarbejdspartnere Kommunen, hajfonden og hovedforeningen
  • En styrket dialog og fælles aktiviteter med andre klubber i nærområdet i første omgang 
  • Det skal være attraktivt, at være junior i Espergærde Tennis - der gøres en indsats for at øge juniormedlemstallet gennem flere aktiviteter for juniorerne
  • Lys på bane 1,2, og 3 skal etableres i denne sommer 
  • Udvalgsarbejdet - der er kommet et super oplæg fra Senior/motionistudvalget som viser at udvalgsarbejdet fungerer godt.  
Det er besluttet at bestyrelsen i nær fremtid skal have et strategimøde - for en langsigtet plan for klubbens, der samlet drager omsorg for medlemmernes tilfredshed.  
Næste bestyrelses møde afholdes: 
 
 Den 20. juni 2024