Etiske retningslinjer for børn og forældre

Forældre

 

Som forældre til deltagere i turneringen vil vi gerne gøre dig opmærksom på det etiske regelsæt, som vi forventer, at du og alle andre forældre følger 

 1. Bland dig aldrig i kampe, hvor dit barn er involveret  
 2. Husk, at børn deltager for at glæde sig selv og ikke dig  
 3. Tilskynd kun børn til at deltage, tving dem ikke  
 4. Lær børn at udøve sporten efter reglerne  
 5. Vis børnene, at man skal acceptere, respektere og tale ordentligt til alle medspillere og konkurrenter  
 6. Vær positiv både i medgang og modgang
 7. Latterliggør aldrig dit eget barn eller medspillere og konkurrenter og råb ikke ad dem, hvis de har begået en fejl  
 8. Husk, at børn og unge lærer bedst gennem eksemplet. Vis at du værdsætter gode præstationer fra alle. Klap af gode bolde både fra dit eget barn og modstanderen  
 9. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børnene det samme
 10. Værdsæt og tal respektfuldt om og til frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kan børnene ikke dyrke deres sport  
 11. Respektér alle børns rettigheder og værdighed 
 12. Se dit barns kampe, men gerne på god afstand af banen. 

OBS! Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at bortvise forældre fra anlægget, hvis ovenstående regler ikke overholdes.

 

Deltager 

Som deltager i turneringen vil vi gerne gøre dig opmærksom på det etiske regelsæt,  som vi forventer, at du og dine medspillere følger 

 1. Gør altid dit bedste  
 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag, sig altid “tak for kampen” og “godt spillet”  
 3. Vis respekt over for alle spillere, både medspillere og konkurrenter
 4. Respekter altid de afgørelser, som er truffet af modstandere,  
 5. dommere og andre officials  
 6. Respekter altid andre spilleres talent, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering  
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til dig selv, medspillere, konkurrenter, tilskuere, dommere, andre officials, forældre, trænere, ledere og øvrige personer  
 8. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, tilskuere, dommere, andre officials, forældre, trænere, ledere og øvrige personer  
 9. Tag selv hovedansvaret for dine præstationer
 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel på og udenfor banen.
 11. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have,  
 12. at de opfører sig over for dig  

Er du i tvivl om noget, kan du altid henvende dig til turneringsledelsen!